Họp Mặt Đầu Năm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hằng năm, cứ vào dịp tết đến, ban bảo trợ tăng ni tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân nhằm nhìn lại những hoạt động tro...

Xem thêm...