• Không ra đời tại Việt Nam nhưng Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và hòa nhập nhanh chóng đến kỳ lạ. Có lẽ những tư tưởng triết lý nhân sinh chân-thiện-mỹ từ bi hỷ xả của Phật giáo rất phù hợp với tâm hồn người Việt. Cứ thể, phật giáo đồng hành cùng lịch sử dân tộc, đóng góp to lớn và sự phát triển, vào sự nghiệp chống ngoại xâm, vào công việc xây dựng nền văn hóa cho dân tộc.


About

Hội Bảo Trợ Tăng Ni được thành lập vào ngày 01/06/2009. Việc làm của hội là hỗ trợ tiền viện phí và giới thiệu y bác sĩ cho Tăng Ni bệnh tật hiễm nghèo khó khăn về kinh tế,...

HOẠT ĐỘNG
Các Tăng và Ni được Ban Bảo Trợ Tăng Ni giúp
HOẠT ĐỘNG
Ban Bảo Trợ Tăng Ni ủng hộ sư cô Tuệ Diệu chùa Bát Nhã Ni quận Bình Thạnh. Bị tai nạn giao thông số tiền 6 triệu đồng
CẦN GIÚP
Ban bảo trợ tăng ni kêu gọi mọi người, ai có lòng hảo tâm thì xin giúp đỡ cho thầy Nguyên Minh có chút tiền thuốc uống và chữa bệnh. Mọi thông tin xin liên hệ: 0909050976 (Đ.Đ Thích Hoằng Tín)