Họp Mặt Đầu Năm

  • Chùa Ưu Đàm - 259 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí minh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hằng năm, cứ vào dịp tết đến, ban bảo trợ tăng ni tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân nhằm nhìn lại những hoạt động trong năm qua và định hướng các hoạt động trong năm mới.

Ảnh bìa
Nội dung